چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷
5 ستاره

گواهینامه چاپ مقاله شرکت در کنفرانس بین المللی مدیریت و تعالی کسب و کار

ایجاد فرصت‏ های جدید کسب و کار، کاهش هزینه، سهم بازار بیشتر و بهبود انگیزه کارکنان تلاش داریم تا با گسترش مفاهیم کلیدی  مدیریتی و عوامل موثر در بهبود فضای کسب و کار از مزیت های رقابتی موجود برای توسعه و تعالی محیط کسب و کار فرا جوییم.

دبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت دانش با توجه به چنین دیدگاهی و همچنین رسالت ها کنفرانس، برای ایجاد فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها و تجارب در این حوزه گسترده و نوین مدیریتی است، با توجه به نقش فعالیت­ها و تولیدات علمی و پژوهشی در پیشبرد همه جانبه در کسب و کارها و صنایع کشور و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان، از اساتید، صاحبنظران، دانشجویان، کارشناسان، پژوهش­گران و علاقمندان محترم در حوزه مدیریت کسب و کار درخواست می­شود در صورت تمایل به ارائه مقاله یا مشارکت فردی و گروهی در این کنفرانس شرکت نمایند

گواهینامه چاپ مقاله

گواهینامه چاپ مقاله

کنفرانس بین المللی مدیریت و تعالی کسب و کار

کنفرانس بین المللی مدیریت و تعالی کسب و کار

 • Mixx
 • XING
 • Windows Live
 • Technorati
 • Slashdot
 • Squidoo
 • Posterous
 • Digg
 • Reddit
 • E-Mail
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • LinkedIn
 • Yahoo! Bookmarks
 • Twitter
 • Facebook