چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷
5 ستاره

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دکتر عباس حاتمی

۳حماسه دیگر

بدنبال۲حماسه تاریخ ساز وملی یعنی انتخابات سال۱۳۹۲ ومذاکرات باگروه۱+۵ که برسرنوشت ملت تاثیرمثبت گذاشتند بنظرمیرسد۳حماسه دیگربرای تکمیل پروسه توسعه ملی لازم است. ۱-حماسه زیست محیطی:برای حراست ازمحیط زیست ومدیریت آب. اگرعزم ملی برای جلوگیری ازتخریب محیط زیست وبحران آب بعمل نیآید،دریای مازندران نیزبه سرنوشت دریاچه ارومیه گرفتارمی شود. ۲-حماسه اقتصادی:بمنظورواگذاری اقتصادبه مردم،کوتاه کردن نهادهای شبه حکومتی ازاقتصادرانتی،برقراری نظام مالیاتی فراگیروغیرتبعیض ... بیشتر بخوانید »

سبک زندگی وجهانی شدن

سبک زندگی وآراستگی ظاهری انسانهایکی ازابزارهای اجتماعی شدن ومقبولیت اجتماعی است،دراین راستادرشبکه جهانی بیشترین سبک زندگی عبارتنداز: ۱-پوشیدن لباس:آقایان کت و شلوارباکراوات،خانهابلوزدامن یابلوزوشلواربارنگهای متنوع وروشن.پوشش لباس سفیدعروس هادرمراسم عروسی دراکثرکشورها. ۲-برای خوشبختی کنترل زادولد است. ۳-حداکثراستفاده ازتکنولوژی درزندگی(موبایل هوشمند،خودروهوشمندو…). ۴-اهیت دادن به شادی،تفریح وگردشگری،حداقل به یک کشورخارجی که تاکنون سفرنکرده اندمسافرت می کنند. ۵-داشتن منزل مسکونی ۸۰-۴۰متری بانور کافی وآشپزخانه ... بیشتر بخوانید »

دروغ‌های چاپلوسانه در جامعه و اثرات آن بر کسب و کار

اگر نگاهی تاریخی به گذشته جامعه ایران داشته باشیم پی به نظام‌هایی خواهیم برد که پادشاهان وروحانیون درباری فرمان می‌دادند و مردم جز فرمانبرداری و اطاعت نقش دیگری نداشتند. اشراف وحاکمان(پادشاهان ورهبران مذهبی وابسته به حاکمان) خود را صاحب اختیار جان وحتی ذهن، عموم مردم و رعایا می‌دانستند و افکارواعتقادات رعایا در برابر اشراف و حاکمان به هیچ‌‌وجه تفاوتی نداشت. ... بیشتر بخوانید »

اینفوگرافی توریست درمانی،اقتصاددرمان

گردشگری سلامت یکی از پول‌سازترین انواع گردشگری است. تعریف:افرادی که به قصد درمان به یک مقصد سفر می‌‌کنند،هزینه‌های درمان بخشی از هزینه‌هایی سفراست که باید در نظر بگیرند. اقامت طولانی در مقصد گردشگری تا زمان رسیدن به سلامت موجب می‌شود در یک‌بازه زمانی طولانی‌تر از خدمات کشور میزبان استفاده کنند. همچنین کسانی که به قصد سلامت سفر می‌کنند،چندنفرهمراه هم دارند ... بیشتر بخوانید »

اولویت توسعه سیاسی یااقتصادی؟

یکی از مباحثی که معمولاً در جوامع در حال گذار مطرح می گردد مسئله ی تقدّم توسعه اقتصادی یا سیاسی است. گروهی معتقد به تقدّم توسعه اقتصادی دلیل خود را بر این پایه قرار می دهند که تا وقتی نیازهای اساسی جامعه همچون وضع معیشتی مردم و رفاه آنان کاملاً بهبود نیافته پرداختن به موضوع توسعه سیاسی امری تجملّی و ... بیشتر بخوانید »